PHẦN THƯỞNG CHO 3 ĐỘI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

Bang hội đang hoạt động ở máy chủ nào sẽ nhận phần thưởng tương ứng tại máy chủ đó
THỨ HẠNG MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN MÁY CHỦ KIM SƠN
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Đội vô địch Vòng Sáng "Quán Quân Đệ Nhất Bang" (Hạn sử dụng: 90 ngày)
Trang bị HKMP Nhóm 1 1 Trang bị HKMP Nhóm 1 1
Trang bị HKMP Nhóm 2 1 Trang bị HKMP Nhóm 2 1
Bộ [Cực Phẩm] Hoàn Mỹ An Bang 1 Bộ An Bang [Cực Phẩm] 1
Kim Quang Max Option
(Tùy chọn món)
1
Chiến mã Bôn Tiêu 1 Chiến mã Bôn Tiêu 1
Đệ Nhất Đơn (300tr Exp) 80 Đệ Nhất Đơn (100tr Exp) 80
Đội Á quân Trang bị HKMP Nhóm 2
(Không chọn trùng với hạng 1)
2 Trang bị HKMP Nhóm 2
(Không chọn trùng với hạng 1)
2
Trang bị HKMP Nhóm 3 1 Kim Quang Max Option
(Không trùng với hạng 1)
1
Bộ An Bang [Cực Phẩm] 1 Bộ An Bang max thuộc tính 1
Chiến mã Phi Vân 1 Chiến mã Phi Vân 1
Đệ Nhất Đơn (300tr Exp) 60 Đệ Nhất Đơn (100tr Exp) 60
Đội hạng 3 Trang bị HKMP Nhóm 2
(Không trùng với hạng 1, 2)
1 Trang bị HKMP Nhóm 2
(Không trùng với hạng 1, 2)
1
Trang bị HKMP Nhóm 3
(Không trùng với hạng 2)
1 Kim Quang Max Option
(Không trùng với hạng 1, 2)
1
Chiến mã 8x (Tùy chọn) 2 Chiến mã 8x (Tùy chọn) 2
Đệ Nhất Đơn (300tr Exp) 40 Đệ Nhất Đơn (100tr Exp) 40

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Hoàng Kim Môn Phái nhóm 1:

Thuộc tính tối đa
Đội trưởng lựa chọn các vật phẩm trong danh sách
Các đội không được chọn trùng nhau
Đội xếp hạng cao hơn sẽ được quyền lựa chọn trước, các đội khác sẽ chọn những trang bị còn lại
TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 1
MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN MÁY CHỦ KIM SƠN
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu Vô Ma Ma Ni quán
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Minh ảo U Độc ám Y U Lung Kim Xà Phát đái
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Cập Phong Tam Thanh Phù 
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù

Hoàng Kim Môn Phái nhóm 2:

Thuộc tính tối đa.
Đội trưởng sẽ chọn số lượng tương ứng và không được trùng nhau.
Đội có thứ hạng thấp hơn sẽ chọn sau và không được chọn trùng với những trang bị mà đội khác đã chọn trước đó.
TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 2
MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN MÁY CHỦ KIM SƠN
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Bích Hải Hồng Lăng Ba Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 
U Lung Kim Xà Phát đái Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù  Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi Vụ ảo Ki Bán phù chú 
Cập Phong Tam Thanh Phù 
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa

 

Trang bị Hoàng Kim nhóm 3:

Thuộc tính tối đa.
Đội trưởng sẽ chọn số lượng tương ứng và không được trùng nhau.
Đội có thứ hạng thấp hơn sẽ chọn sau và không được chọn trùng với những trang bị mà đội khác đã chọn trước đó.
TRANG BỊ HOÀNG KIM NHÓM 3
MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN
Kim Quang Trích Tinh Hoàn
Kim Quang Đường Nghê Giáp
Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội
Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Vô Ma Ma Ni quán
Vô Gian Phất Vân Ti đái
Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
U Lung Thanh Ngô Triền yêu
Địa Phách Khấu Tâm trạc
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 

 

Trang bị Kim Quang (Kim Sơn):

Thuộc tính tối đa
TRANG BỊ KIM QUANG
MÁY CHỦ KIM SƠN
Kim Quang Trích Tinh Hoàn
Kim Quang Đường Nghê Giáp
Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương

Lưu ý:

Bang hội đang hoạt động ở máy chủ nào sẽ nhận phần thưởng tương ứng tại máy chủ đó
Đệ Nhất Đơn: Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 2 vật phẩm.
Đối với phần thưởng trang bị Hoàng Kim: Đội có thứ hạng thấp hơn sẽ chọn sau và không được chọn trùng với những trang bị mà đội khác đã chọn trước đó.
Cách thức trao thưởng: Kết thúc giải đấu, Ban Tổ Chức sẽ liên hệ đến các bang chủ để ghi nhận lựa chọn trang bị của đội mình
Ban Tổ Chức giải đấu chỉ trao thưởng cho tài khoản bang chủ đã được công bố ở trang chủ và từ chối trao thưởng cho tài khoản khác với bất cứ lý do gì
Các phần thưởng là trang bị sẽ được BTC giao dịch cho bang chủ của các bang hội thông qua GM ở trong game