Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

FREE AUTO KIM YẾN CHO BANG HỘI

15/07/2020

Thân gửi chư vị huynh đệ!
Theo thông báo từ trước, Bổn Trang sẽ tài trợ auto Kim Yến cho các bang hội và đã nhận được đăng ký của một số bang hội. Tuy nhiên hiện tại số lượng bang hội tại máy chủ Thái Sơn là 14 bang, do vậy Bổn Trang chủ động đăng ký auto cho cả 14 bang này.
 • Auto này sẽ được miễn phí trong tháng đầu tiên cho tất cả các bang hội trong Võ Lâm Chính Tông (Hạn sử dụng đến ngày 23/08)
 • Sau đó, sẽ tiến hành gia hạn hàng tháng cho 6 bang hội hoạt động mạnh nhất. Và việc này sẽ kéo dài vĩnh viễn trong suốt hành trình phát triển của game
 • Các cá nhân hay bang hội khác không thuộc diện được tài trợ auto hàng tháng: Vẫn có thể liên lạc với Kim Yến để mua auto cho mình
 • Tên Auto: VLCTKeoxe2005
 • Tải auto Kim Yến tại: https://volamchinhtong.com/kimyen
 • Hoặc tải từ trang chủ của auto Kim Yến: http://kimnet.net
Auto Kim Yến cho Võ Lâm Chính Tông có gì khác?
 • Không có kéo xe liên máy
 • Không có kéo xe liên máy trong mạng LAN
 • Không có chế độ tự tập trung theo tọa độ
 • Không có chức năng tự hái quả Huy Hoàng/Hoàng Kim
 • Tự nhận máu hỗ trợ free trong Tống Kim
 • Và một số điều chỉnh khác
Các thành viên trong các bang hội của Thái Sơn hãy dùng mã bang hội sau để có thể sử dụng auto Kim Yến nhé:
 • Đại: vlchinhtong_thson_dai
 • Giang Hồ: vlchinhtong_thson_giangho
 • Sài Gòn: vlchinhtong_thson_saigon
 • Hồng Hoa: vlchinhtong_thson_honghoa
 • Sát: vlchinhtong_thson_sat
 • Tiếu Ngạo: vlchinhtong_thson_tieungao
 • Hội: vlchinhtong_thson_hoi
 • Thánh: vlchinhtong_thson_thanh
 • Dã Tẩu: vlchinhtong_thson_datau
 • Hào Kiệt: vlchinhtong_thson_haokiet
 • Dân Chơi: vlchinhtong_thson_danchoi
 • Chiến: vlchinhtong_thson_chien
 • Long Hổ: vlchinhtong_thson_longho
 • Ngạo: vlchinhtong_thson_ngao
Thân chúc các bang hội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là những thế lực đáng gờm của Thái Sơn!


BÀI LIÊN QUAN :