Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

HOẠT ĐỘNG VUI TẾT QUÝ MÃO 2023

12/01/2023

THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN: Sau bảo trì ngày 12/01/2023 đến 23:59 ngày 28/01/2023

THAM GIA TẠI ĐÂY: NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA

ĐỐI TƯỢNG: Tất cả đại hiệp có nhân vật trong game

I. THỂ LỆ

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị nhận được vàng để tham gia chương trình bằng các cách thức sau:
  • Với mỗi 10.000 đồng nạp vào game: Nhận được 100 vàng
  • Khi đạt cấp độ yêu cầu, mỗi ngày khi đăng nhập vào trang sự kiện: Nhận thêm 100 vàng
   • S1: Cấp 170 trở lên
   • S3: Cấp 140 trở lên
   • S4: Cấp 120 trở lên
   • S5: Cấp 100 trở lên

II. CÁCH THỨC THAM GIA:

 • Bước 1: Vào trang web sự kiện, Nhấn vào tab [ĐĂNG NHẬP]. Hệ thống sẽ hiện bảng đăng nhập để đại hiệp thực hiện login vào tài khoản.
 • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản game và điền đầy đủ thông tin cá nhân để bắt đầu.
 • Bước 3: Bấm Tham Gia và chọn cho mình hình để đặt
  • Dùng vàng để đặt. Có thể đặt cùng lúc nhiều hình. Tối đa mỗi ván có thể đặt 3000 vàng.
  • Game diễn ra dạng thời gian thực, tức là trong cùng 1 ván chơi thì mọi người chơi đều nhận cùng một kết quả.
  • Tiền vàng: Đây là đơn vị tiền riêng, chỉ sử dụng ở trang web Bầu Cua và không làm ảnh hưởng đến bất cứ điểm số, tiền vạn hay tiền đồng trên tài khoản game của đại hiệp.
  • Vàng lời: Khi thắng sẽ nhận được vàng lời, khi số vàng lời đạt mốc sẽ nhận kích hoạt mở phần quà ở mục Nhận Thưởng tương ứng.
  • Vàng thắng: Tống số vàng thắng tích luỹ của tài khoản, dùng để tính tham gia vào Bảng Xếp Hạng và sẽ không bị giảm trừ khi thua ván.

III. LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

 • ​Khi số vàng lời đạt mốc sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng, số lượng các phần thưởng có hạn (khi đạt đủ mốc, hãy nhận thưởng ngay, vì nếu bị thua và bị trừ điểm thì sẽ không đủ điểm để nhận thưởng ở mốc đó)
 • Nhận quà ở mỗi máy chủ sẽ có phần thưởng khác nhau (số lượng quà hiển thị trong bảng là tổng quà ở tất cả 4 máy chủ)
 • Số lượng mỗi quà tặng đều có giới hạn. Vui lòng tham khảo số lượng quà còn có thể nhận tại trang chủ của sự kiện!

IV. PHẦN THƯỞNG BẢNG XẾP HẠNG: Căn cứ vào số vàng thắng tích luỹ được, đại hiệp nào có vàng thắng tích luỹ cao nhất đến khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

V. PHẦN QUÀ KHI NHẬN THƯỞNG: 

S1-TRƯỜNG SƠN
S3-KIM SƠN VÀ S4-CHÂU GIANG
S5-TUNG SƠN

VI. HÌNH ẢNH CÁC TRANG BỊ MỚI

 • Đối với các gói quà trong game, chư vị sẽ nhận tại NPC Lễ Quan.
 • Sau khi bấm nhận quà ở trang sự kiện, chư vị vui lòng thoát và đăng nhập lại vào game để nhận thưởng

VII. LƯU Ý

 • Thời gian tính nạp bắt đầu từ 0h ngày 12/01/2023. Các giao dịch nạp trước thời gian này sẽ không được tính.
 • Thời gian kết thúc nhận thưởng vào 23h59 ngày 01/02/2023, chư vị nhanh chóng đổi quà trước thời gian này.
 • Khi nhận thưởng ở Lễ Quan: Hành trang phải còn ít nhất 50 ô trống
 • Mỗi máy chủ sẽ có phần thưởng khác nhau.
 • Sau khi đổi thưởng tại trang sự kiện, đại hiệp đăng nhập vào game, chọn đúng máy chủ muốn nhận vật phẩm và đến NPC Lễ Quan để thao tác nhận thưởng.
 • Đại hiệp đã chọn nhận mốc quà tại máy chủ nào thì mốc quà đó ở các máy chủ còn lại sẽ không thể nhận nữa.
 • BTC có toàn quyền sử dụng các hình ảnh của chương trình để quảng bá cho sản phẩm sau này.
 • Trong tất cả các trường hợp, quyết định từ bổn trang là quyết định cuối cùng.
 • Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện vui lòng liên hệ fanpage để được hướng dẫn nhanh chóng.


BÀI LIÊN QUAN :