ĐUA TOP TẠI TRƯỜNG GIANG

21/01/2021

Thân gửi chư vị huynh đệ!
Gửi đến chư vị chuỗi sự kiện đua top tại máy chủ mới Trường Giang
 • Thời gian Alpha Test: 10h00 ngày 13/01
 • Thời gian khai mở: 19h00 ngày 15/01

Các sự kiện đua TOP gồm có:

 • Đua top 3 ngày: Thưởng cho Top 10 toàn server
 • Đua top 3 ngày: Thưởng cho Top 1 mỗi môn phái (Bao gồm 10 môn phái)
 • Đua top cấp độ 99: 10 cao thủ đạt cấp độ 99 đầu tiên sẽ nhận được những phần thưởng giá trị
 • Đua top Dã Tẩu: Khi hoàn thành đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được các phần quà tương ứng
 • Bang hội đạt 100 thành viên sẽ nhận được code quà tặng cho toàn thể bang hội
 • Đua top level mỗi ngày: Mỗi ngày sẽ cập nhật lại bảng xếp hạng và trao tặng hào quang cho Top 3 server và Top 1 mỗi môn phái
 • Đua Top Tống Kim: Tặng thưởng Top 10 mỗi trận, Top 10 người có tổng tích lũy cao nhất của toàn sự kiện, tặng quà khi đạt mốc tích lũy của sự kiện

NPC Liên Quan:

1. Sự Kiện Đua Top 3 Ngày

 • Thời gian đua TOP: Từ khi khai mở máy chủ đến bảo trì định kỳ: 16h00 ngày 18/01/2021
 • Lưu ý:
  • Căn cứ vào Bảng Xếp Hạng Top 10 được cập nhật thường xuyên tại NPC Đua Top Hào Kiệt
  • Do bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi khí người chơi đi Xa Phu, do vậy trước thời điểm bảo trì, chư vị cần đi Xa Phu để hệ thống ghi nhận level mới nhất
  • Phần thưởng sẽ được trao chậm nhất là 3 ngày sau khi kết thúc đua top.
  • Các quyết định đưa ra dựa theo LOG ghi nhận của hệ thống và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Quyết định Võ Lâm Chính Tông là quyết định cuối cùng.
 • Phần thưởng cho TOP 10 toàn server: Tất cả các vật phẩm đều có thể giao dịch
Thứ hạng Phần Thưởng Số Lượng
Top 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử 1
Tẩy Tủy Kinh 2
Võ Lâm Mật Tịch 2
Top 2 Xích Thố 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 3 Đích Lô 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 4 Tử Thủy Tinh 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Top 5 - 10 Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
 • Phần thưởng cho cao thủ Top 1 mỗi môn phái: (Có thể giao dịch được)
Phần thưởng Số Lượng
Bí kíp võ công cấp 90
(Tự chọn kỹ năng)
1
100 Vạn Lượng 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 2


2. Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 99

 • Thời gian Đua Top: Từ lúc khai mở đến hết ngày 28/02/2021
 • Thể Lệ:
  • Đối tượng: Tất cả mọi người chơi tại máy chủ Trường Giang
  • Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật đạt level 99 trở lên mới nhận thưởng được.
  • Số lượng: Chỉ có 10 nhân vật nhận đầu tiên mới có phần thưởng
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên (từ 1 – 10).
  • Khi đã đủ 10 nhân vật nhận thưởng thì không thể tiếp tục nhận thưởng.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần phần thưởng.
  • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 58 ô trống.
 • Phần thưởng:
  • Cơ chế phát thưởng: Nhân vật đầu tiên đạt cấp 99 và đến NPC để nhận thưởng sẽ nhận được phần thưởng Top 1. Người thứ 2 sẽ nhận phần thưởng Top 2. Tương tự với các thứ hạng khác
  • Hệ thống sẽ tính thứ hạng dựa trên thứ tự nhận thưởng tại NPC, chứ không căn cứ vào thời gian đạt level 99 (Ví dụ đạt level 99 nhưng không đến nhận thưởng thì không tính)
  • Tất cả các vật phẩm thưởng đều có thể giao dịch được
  • Phần thưởng này sẽ phát thưởng cho 10 nhân vật có thứ tự nhận đầu tiên từ 1 đến 10:
Thứ tự nhận thưởng Phần thưởng Số Lượng
Top 1 An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
(random option)
1
Top 2 Bộ trang bị Định Quốc (random option) 1
Top 3 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử 1
Top 4 Chiến mã Xích Thố 1
Top 5 Chiến mã Đích Lô 1
Top 6 đến 10 Tử Thủy Tinh 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
 

3. Sự Kiện Đua Top Dã Tẩu

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 18/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021
 • Nội Dung: Nhân vật đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu theo bảng dưới đến đối thoại với NPC Đua Top Hào Kiệt nhận thưởng
Mốc Nhiện Vụ PHẦN THƯỞNG TÍNH CHẤT
HOÀN THÀNH 400 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Tẩy tủy kinh Khóa, 30 ngày
1 Võ lâm mật tịch Khóa, 30 ngày
HOÀN THÀNH 300 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Tinh Hồng Bảo Thạch Khóa
10 vạn lượng  
HOÀN THÀNH 200 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Tử Thủy Tinh Khóa
HOÀN THÀNH 150 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Lam Thủy Tinh Khóa
HOÀN THÀNH 100 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 1 Lục Thủy Tinh Khóa
HOÀN THÀNH 50 NHIỆM VỤ DÃ TẨU 5 Tiên Thảo Lộ Khóa, 30 ngày
3 vạn lượng  
 

4. Sự Kiện Bang Hội Đạt 100 Thành Viên Trở Lên

 • Nội dung: Dành cho các bang hội đạt 100 thành viên trong máy chủ Trường Giang
 • Thể Lệ:  Khi bang hội đạt đủ 100 thành viên trong bang hội, chụp hình gửi lên Group Fanpage sẽ nhận được code (Chỉ có bang chủ mới nhận được phần thưởng)
 • Phần thưởng: Mỗi bang hội sẽ nhận được 100 Code (gửi cho Bang Chủ) với phần thưởng dưới:
STT Phần Thưởng Đồng Thời Số Lương Ghi Chú
1 Quế Hoa Tửu 1 7 Ngày, Khóa
2 Dã Tẩu Lệnh Bài 2 7 Ngày, Khóa
3 Thiên Sơn Bảo Lộ 3 7 Ngày, Khóa
 

5. Nhận Vòng Sáng Võ Lâm Cao Thủ

 • Thời gian: Xếp hạng mỗi ngày vào lúc 0h00
 • Thể Lệ:
  • Bắt đầu xếp hạng và trao thưởng từ ngày khai mở máy chủ.
  • Hệ thống sẽ chỉ cập nhật và trao thưởng cho những nhân vật level 90 trở lên và nằm trong Top
  • Trao thưởng dựa trên bảng xếp hạng ở NPC Đua Top Hào Kiệt
  • Hệ thống sẽ tự cập nhật thứ hạng và môn phái, cao thủ các môn phái không cần quay về phái
  • Nhận thưởng hào quang tại NPC Đua Top Hào Kiệt (Từ 00h05 mỗi ngày)
  • Nếu 1 cao thủ vừa đạt TOP thế giới và TOP môn phái thì có quyền chọn 1 trong 2 hào quang tương ứng, sau khi chọn thì trong ngày hôm đó sẽ không thể nhận hào quang còn lại. Qua ngày khác vẫn thỏa điều kiện thì có quyền chọn lại 1 trong 2
  • Hạn sử dụng: Đến kỳ xếp hạng kế tiếp (Tức là 0h00 của ngày kế tiếp)
 • Phần thưởng:
  • Hào quang và danh hiệu cho cao thủ hạng 1, hạng 2, hạng 3 thế giới và 10 cao thủ hạng 1 của mỗi môn phái
  • Thời gian xét thưởng Top level: 0h00 mỗi ngày (Vào thời điểm này sẽ set bảng xếp hạng và những cao thủ có tên sẽ được nhận hào quang)
  • Xét thưởng Top Tống Kim: Kết thúc trận 21h mỗi ngày

 

5. Đua Top Tống Kim:

 • Tặng thưởng cho các cao thủ khi tham gia Tống Kim 21h
  • Top 10 mỗi trận đấu
  • Có tổng điểm tích lũy của toàn sự kiện đạt Top 10
  • Có tổng điểm tích lũy đạt các mốc yêu cầu
 • Phần thưởng: Sẽ cập nhật chi tiết khi khai mở tính năng Tống Kim

Võ Lâm Chính Tông kính bút!



BÀI LIÊN QUAN :