Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

S2: CÔNG THÀNH PHƯỢNG TƯỜNG

22/03/2021

Thân gửi chư vị anh hùng!

Sau một thời gian ra mắt, tương quan lực lượng giữa các bang hội đã có sự phân hóa rõ rệt, một số bang hội đã mạnh hơn hẳn và chiếm cứ những tài nguyên quan trọng. Tuy nhiên, trái đất vẫn quay và võ lâm luôn dậy sóng, bởi sắp tới, dhiến trường Công Thành Chiến sẽ chính thức khai mở tại máy chủ Trường Giang với hình thức công thành 3 trụ. Và trước đó các bang hội cần thi đấu lôi đài 16 vs 16 để giành quyền công thành!

Với chiến trường công thành, ngoài thực lực của các bang hội thì còn có sự trợ giúp từ những bang hội liên minh, do vậy chưa thể chắc chắn rằng bang hội nào sẽ có lợi thế hơn

Và đặc biệt, trong tuần đầu tiên khai mở thì thành thị ở trạng thái Vô Hệ, và bang hội chiến thắng lôi đài trong tuần đầu tiên sẽ là bang hội chiếm thành mà không gặp phải một sự kháng cự nào.

Thông tin về khai mở Công Thành Chiến sắp tới:

 • Máy chủ: Trường Giang
 • Thành thị: Phượng Tường phủ
 • Lôi Đài:
  • Thời gian báo danh: 18h00-19h00 ngày thứ 4 hàng tuần
  • Thời gian thi đấu: Từ 20h00 thứ 4 hàng tuần
  • Hình thức thi đấu: Lôi Đài 16 người vs 16 người
  • Bắt cặp thi đấu: Hệ thống sẽ ngẫu nhiên bắt cặp các cặp đấu đến khi lựa chọn được bang hội chiến thắng cuối cùng
  • Điều kiện báo danh: Bang hội đạt cấp 10 trở lên
  • Điều kiện tham gia thi đấu: Gia nhập bang hội đủ 7 ngày trở lên (Tức là cần gia nhập bang hội trước 20h00 của thứ 4 tuần trước)
  • Lưu ý: Để tránh bị phá rối bởi bang khác thì chỉ có Bang chủ, Trưởng Lão và Đội Trưởng mới có thể giam gia thi đấu
  • Xem thêm thông tin chi tiết về Lôi Đài
 • Công Thành Chiến:
  • Thời gian công thành: 20h00 ngày thứ 5 hàng tuần
  • Hình thức thi đấu: Công Thành 3 trụ
  • Thành phần tham gia: Thành viên của bang hội chiến thắng lôi đài và 50 thành viên tham gia bằng Lệnh Bài Công Thành
  • Lưu ý: Do tuần đầu tiên thì thành thị chưa có bang chiếm giữ, nên bang hội chiến thắng lôi đài sẽ tấn công vào thành trống để chiếm thành
  • Xem thêm thông tin chi tiết về Công Thành Chiến
 • Phần thưởng cho bang hội chiếm thành:
  • 5.000 vạn lượng
  • 50 Thành Thị Đại Hồng Bao
  • Tiền thu thuế từ bán hàng
  • Tiền thuế khi người chơi bang khác mua dược phẩm từ Hiệu Thuốc và vật phẩm từ Tạp Hóa
  • Thành viên trong bang: Không phải chịu thuế thành thị khi bán hàng tại thành thị chiếm dóng (Vẫn mất 5% phí cho hệ thống), mua dược phẩm và tạp hóa với giá gốc
 • Phần thưởng cá nhân:
  • 3 Hộp Quà Công Thành Chiến/nhân vật
  • Điều kiện: Đạt 3000 điểm tích lũy trở lên
  • Yêu cầu: Phải có 10 ô trống hành trang

Ngay từ bây giờ, các bang hội hãy chuẩn bị đội hình thi đấu tốt nhất để có thể chinh phục thành Phượng Tường trong tuần đầu tiên. Chắc chắn rằng một đội hình gồm những nhân vật mạnh nhất thì chưa chắc đã chiến thắng một đội hình đồng đều và được chuẩn bị đầy đủ về chiến thuật!

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :