Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

S1 - HÁI QUẢ HUY HOÀNG

01/02/2021

Thân gửi chư vị anh hào!

Tự cổ chí kim, ngoài việc tự rèn luyện võ công thì các cao thủ trên giang hồ còn có thể gia tăng thêm nội lực từ nhiều nguồn khác, giúp cho nội công ngày càng thâm hậu

Trong thế giới VLTK cũng vậy, không chỉ đánh quái hay làm nhiệm vụ, mà còn rất nhiều hỗ trợ khác nhằm gia tang công lực cho nhân vật võ lâm. Một trong số đó là Quả Huy Hoàng, và cũng cần có nội công thâm hậu và một chiến thuật hợp lý mới có thể sở hữu các vật phẩm này.

THỜI GIAN DIỄN RA:

 • Hạt Huy Hoàng xuất hiện vào lúc 12:00 và 20:00
 • Mỗi thời gian sẽ diễn ra 3 đợt quả cách nhau 5 phút

CÁCH HÁI QUẢ:

 • Khi tới thời gian hạt xuất hiện, tại các địa điểm luyện công được chỉ định sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, chư vị cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ quả Huy Hoàng để gia tăng công lực.
 • Sau khi nhấp chuột vào quả, thời gian cần để nhặt Quả Huy Hoàng là 10 giây
 • Trong quá trình hái Quả Huy Hoàng nếu nhân vật nhận sát thương hoặc di chuyển sẽ phải hái lại từ đầu
Vật phẩm Mô tả

Hạt Huy Hoàng (Thấp)
Bản đồ xuất hiện: Nghiệt Long Động (235/207), Thục Cương Sơn (235/176)
Đẳng cấp yêu cầu: 79 trở xuống

Hạt Huy Hoàng (Trung)
Bản đồ xuất hiện: Quần Long Hội
Đẳng cấp yêu cầu: 80 trở lên

Hạt Huy Hoàng (Cao)
Bản đồ xuất hiện: Quần Long Hội
Đẳng cấp yêu cầu: 80 trở lên
(Chưa xuất hiện tại máy chủ Kim Sơn)

Quả Huy Hoàng (Thấp)
Đẳng cấp yêu cầu: 10 đến 79
Tính chất: Không thể giao dịch
Công dụng: Sử dụng nhận được 500.000 Exp

Quả Huy Hoàng (Trung)
Đẳng cấp yêu cầu sử dụng: 80 trở lên
Tính chất: Có thể giao dịch
Công dụng: Sử dụng nhận được 2.000.000 Exp

Quả Huy Hoàng (Cao)
Tính chất: Có thể giao dịch
Công dụng: Sử dụng nhận được 3.000.000 Exp
MỘT SỐ LƯU Ý:
 • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa được 5 Quả Huy Hoàng/ngày
 • Đẳng cấp nhân phải phù hợp thì mới có thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng
 • Nhân vật trong trạng thái phi chiến đấu không thể hái Quả Huy Hoàng
 • Nhân vật chữ trắng không thể hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.
 • Trong quá trình hái Quả Huy Hoàng nếu nhân vật nhận sát thương hoặc di chuyển sẽ phải hái lại từ đầu
 • Hạn sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả

Võ Lâm Chính Tông kính bút!

 BÀI LIÊN QUAN :