Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

14/03/2024 - SÁP NHẬP S5-S6

26/02/2024

Thân gửi chư vị huynh đệ!

Như đã thông báo từ trước, máy chủ S5-Tung Sơn và S6-Tiêu Sơn sẽ sáp nhập với nhau để tăng thêm sự hấp dẫn cũng như tạo thêm niềm vui mới cho các cao thủ ở cả 2 máy chủ.

 • Thời gian dự kiến: Ngày 14/03/2024 (Sau khi kết thúc sự kiện Quốc tế Phụ nữ 8/3)
 • Do vậy, liên đấu tháng 3 tại S5 và S6 sẽ điều chỉnh:
  • Tạm ngưng từ ngày 8/3 đến 13/3
  • Ngày 14/3 sẽ bắt đầu liên đấu và kết thúc: Hết ngày 31/3/2024
 • Tương quan tại thời điểm gộp:
  • Level: S6 sẽ gần bằng S5 hoặc thấp hơn không đáng kể
  • Mảnh HKMP: Các loại mảnh và số lượng sẽ tương đồng nhau
  • Trang bị HK từ event đua top: Bằng nhau

SAU KHI SÁP NHẬP

 • Đăng nhập: Sẽ sử dụng tên máy chủ mới: Tiên Sơn
 • Phần thưởng cả các tính năng và sự kiện của máy chủ S6 sẽ được đưa trở về lại ở mức bình thường giống máy chủ S5
 • Các bang hội: Được giữ nguyên thông tin bang
 • Các thành thị sẽ trở lại trạng thái chưa có bang hội chiếm đóng (Các bang hội sẽ công thành lại vào ngày 15/03 và TTDC Liên Server vào ngày 22/03)
 • Sau khi gộp, các cao thủ từ S5 và S6 sẽ cùng tham gia tất cả mọi hoạt động chung, ở trên cùng 1 máy chủ Tiên Sơn
 • Các nhân vật nếu có tên trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1 (Những cao thủ này sẽ được đổi tên nhân vật miễn phí tại NPC Sứ Giả tại các thôn)
 • Toàn bộ các nhân vật đang có ở máy chủ S5 và S6 sẽ được chuyển sang máy chủ mới Tiên Sơn
 • Sau khi gộp thì tổng sổ nhân vật trong 1 tài khoản sẽ cộng dồn của cả S5 và S6 (Tức là sẽ có những tài khoản có tới 6 nhân vật)
 • Những tài khoản có từ 4 - 6 nhân vật thì ở phía bên phải của “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chuyển sang trang 2 (Mỗi trang gồm 3 nhân vật)
 • Danh sách hảo hữu, cừu nhân, ... sẽ bị mất, chư vị cần tiến hành hảo hữu lại
 • Điểm tích lũy Tống Kim sẽ trở về 0
 • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
 • Các chiến đội liên đấu sẽ bị hủy và cần tiến hành lập đội lại
 • Các hỗ trợ dành riêng cho máy chủ S6-Tiêu Sơn sẽ kết thúc
 • Ngoài ra, các thông tin khác của các nhân vật sẽ được giữ nguyên: Các loại điểm số, trang bị, thông tin nhân vật, ngân lượng, tiền đồng, ...
 • Auto Kim Yến: Sẽ hỗ trợ auto ngay sau khi gộp máy chủ (Chỉ hỗ trợ 6 bang hội có tham gia hoạt động tích cực nhất)

Võ Lâm Chính Tông kính bút!

 BÀI LIÊN QUAN :