Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

12/10/2020

Thân gửi chư vị anh hùng!

Cứ mỗi dịp lễ các thương nhân thường xuyên tụ tập về các đô thành lớn để trao đổi hàng hóa, trong lần giao thương này các thương nhân Tây Vực đang có 1 lượng lớn cống phấm rất đẹp mắt, tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam.

I. THỜI GIAN DIỄN RA: Sau bảo trì ngày 13/10 đến hết ngày 22/10

II. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

TÊN CÔNG DỤNG
Phụ trách trao đổi cống phẩm Tây Vực:
 • Đổi Hoa Hồng Đặc Biệt
 • Đổi Pháo Hoa Đặc Biệt
 
    Vật phẩm: Hoa hồng, Pháo hoa, Mật Đồ Thần Bí, Phúc Duyên Lộ (Đại)
Nguồn gốc: Từ đánh quái, đánh boss xanh, tham gia các tính năng và hoạt động trong game, ...

III. ĐỔI CỐNG PHẨM TÂY VỰC:

VẬT PHẨM YÊU CẦU NHẬN ĐƯỢC TÍNH CHẤT
  
1 Hoa Hồng + 1 Phúc Duyên Lộ (Đại) + 100 Mật Đồ Thần Bí + 30 vạn

Hoa Hồng Đặc Biệt
Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dịch
Công dụng: Nhận được 10.000.000 Exp (Cộng dồn)
Giới hạn
- Mỗi ngày sử dụng tối đa 2 vật phẩm (Cho dù sử dụng Hoa Hồng Đặc Biệt hay Pháo Hoa Đặc Biệt thì chỉ tối đa 2 vật phẩm/ngày)
- Yêu cầu đẳng cấp 90 trở lên
 
  
1 Pháo Hoa + 1 Phúc Duyên Lộ (Đại) + 100 Mật Đồ Thần Bí + 30 vạn

Pháo Hoa Đặc Biệt

IV. SIÊU BOSS ĐỘC CÔ KIẾM KHÁCH:

 • Thời gian xuất hiện: 20h15 hàng ngày
 • Địa điểm: Ngẫu nhiên xuất hiện tại bản đồ Quần Long Hội hoặc 7 Thành Thị
 • Phần thưởng Exp:
  • Cao thủ tiêu diệt Boss: 10.000.000 Exp
  • Cao thủ xung quanh Boss: 5.000.000 Exp
 • Người tiêu diệt boss là người gây sát thương lên boss cuối cùng (Last Hit)
 • Phần thưởng vật phẩm:
  • Cao thủ tiêu diệt boss: 300 tiền đồng
  • Người chơi xung quanh: Có thể nhặt 200 tiền đồng
  • Và ngẫu nhiên các phần thưởng sau
Thiết La Hán
Đại Lực hoàn
Phi Tốc hoàn
Tử Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Trống Khải Hoàn
Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển
Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mảnh An Bang Cúc hoa Thạch chỉ hoàn
Mảnh An Bang Điền Hoàng thạch ngọc bội
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Bảo Rương BOSS -  Định Quốc
Bảo Rương BOSS - An Bang
Đại Thành Bí Kíp 90 (Thượng)
Đại Thành Bí Kíp 90 (Trung)

Bổn Trang hy vọng sự kiện này sẽ giúp cho các cao thủ luôn nhớ về những người phụ nữ xung quanh chúng ta, và cùng tặng họ những món quà nhỏ hay những đóa hoa tươi thắm để tri ân cũng như tôn vinh những cống hiến thầm lặng của họ trong cuộc sống của chúng ta!

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :