QUẦN LONG HỘI - QUẢ HOÀNG KIM

12/03/2021

Từ thuở xa xưa trong chốn võ lâm, các cuộc tranh đấu phân định ngôi vị hay phân chia tài nguyên diễn ra thường xuyên khiến dân tình đã bao phen cơ cực. Trên tinh thần nhiệt huyết và tạo điều kiện thuận lợi nhất đến các bang hội cũng như những người chơi đơn lẻ, nay Võ Lâm Chính Tông sẽ khai mở bản đồ tính năng mới để giúp chư vị có đất phô diễn tài năng võ nghệ và bản lĩnh của chính mình.

Trong khi Chiến Long Động đã quá cũ kỹ và có nhiều bất cập thì Quần Long Hội ra đời, đây sẽ là chiến trường thể hiện sức mạnh của các bang hội cũng như các cao thủ tinh anh từ khắp bốn phương tụ hội về, để cùng nhau tranh đoạt những bảo vật hiếm có trong võ lâm.

Quần Long Hội - cái tên nói lên tất cả - sẽ ra mắt với chư vị huynh đệ vào ngày 22/09 (Sau bảo trì định kỳ). Đồng thời các hoạt động tại Chiến Long Động sẽ tạm đóng lại để chờ điều chỉnh hoặc cập nhật sau.

THỜI GIAN DIỄN RA
 • Đợt 1: 12h00 đến 12h30 hàng ngày
 • Đợt 2: 20h00 đến 20h30 hàng ngày
TÍNH CHẤT CỦA BẢN ĐỒ
 • Mặc định ở trạng thái chiến đấu, PK theo màu sắc của nhân vật
 • Điểm hồi sinh: Biện Kinh
 • Chết không mất Exp, không rớt PK
 • Có thể di chuyển vào bản đồ 15 phút trước khi hoạt động diễn ra (Tức là 11h45 ở đợt 1 và 19h45 ở đợt 2)
 • Khi kết thúc hoạt động lúc 12h30 và 20h30 mỗi ngày, người chơi được hệ thống đưa ra khỏi bản đồ
 • Không thể sử dụng các loại phù
 • Mỗi IP chỉ cho phép 1 nhân vật di chuyển vào bản đồ này
 • Bản đồ có 4 điểm truyền tống, từ Xa Phu có thể di chuyển trực tiếp đến 1 trong 4 điểm truyền tống

DIỄN TIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG
LÚC 12:00

 • 11h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 12h00: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 1)
 • 12h01: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h05: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 2)
 • 12h06: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h10: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 3)
 • 12h11: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ

DIỄN TIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG
LÚC 20:00

 • 19h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 20h00: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h01: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h05: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h06: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h10: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h11: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ

 

 • Sau khi xuất hiện 1 phút sẽ kết thành Quả Huy Hoàng
 • Điều kiện nhặt quả: cấp 80 trở lên
 • Khi nhặt sẽ xuất hiện thanh trượt 10 giây
 • Khi nhặt sẽ ngẫu nhiên nhận được Quả Huy Hoàng (Trung) hoặc Quả Huy Hoàng (Cao)
 • Sau khi xuất hiện 1 phút sẽ kết thành Quả Hoàng Kim
 • Điều kiện nhặt quả: cấp 120 trở lên
 • Khi nhặt sẽ xuất hiện thanh trượt 20 giây
 • Khi nhặt sẽ ngẫu nhiên nhận được Quả Hoàng Kim hoặc Quả Hoàng Kim Đại

Quả Huy Hoàng (Trung)
 • Công dụng: Nhận được 2.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 5 Quả Huy Hoàng (Bất kể là Quả Trung hay Cao)
 • Đẳng cấp sử dụng: 80 trở lên

Quả Huy Hoàng (Cao)
 • Công dụng: Nhận được 4.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 5 Quả Huy Hoàng (Bất kể là Quả Trung hay Cao)
 • Đẳng cấp sử dụng: 80 trở lên

Quả Hoàng Kim
 • Công dụng: Nhận được 30.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 1 Quả Hoàng Kim (Bất kể là Quả HK thường hay Quả HK Đại)
 • Đẳng cấp sử dụng: 120 trở lên

Quả Hoàng Kim Đại
 • Công dụng: Nhận được 50.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 1 Quả Hoàng Kim (Bất kể là Quả HK thường hay Quả HK Đại)
 • Đẳng cấp sử dụng: 120 trở lên

 

MÁY CHỦ THÁI SƠN: Cập nhật các vật phẩm mới nhằm hỗ trợ chức năng hái quả Huy Hoàng

VẬT PHẨM HỖ TRỢ PHẦN THƯỞNG TÁC DỤNG

Bách Niên Trân Lộ

Bách Niên Huy Hoàng Quả
6.000.000 Exp

Thiên Niên Trân Lộ

Thiên Niên Huy Hoàng Quả
8.000.000 Exp

Vạn Niên Trân Lộ

Vạn Niên Huy Hoàng Quả
10.000.000 Exp
Lưu ý:
 • Người chơi cần sử dụng các vật phẩm Trân Lộ trước khi tham gia hái quả Huy Hoàng
 • Sau khi hái thành công sẽ nhận được 1 loại quả Huy Hoàng mới, giúp gia tăng công lực cao hơn so với quả Huy Hoàng trước đây
 • Trân Lộ đã sử dụng thì sẽ không bị mất, mà chỉ bị mất khi hái quả Huy Hoàng thành công
 • Nếu hái thất bại: Sẽ không mất những Trân Lộ đã sử dụng.
 • Nếu sử dụng cả 3 loại Trân Lộ thì sẽ ưu tiên áp dụng Vạn Niên, sau đó đến Thiên Niên và Bách Niên
 • Có thể sử dụng nhiều Trân Lộ và tham gia hái quả Huy Hoàng ở các ngày sau đó
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật có đẳng cấp 120 trở lên mới có thể sử dụng các loại quả Huy Hoàng mới và Trân Lộ
 • Quả Huy Hoàng mới sẽ không có hạn sử dụng và vẫn chung giới hạn với quả Huy Hoàng (Trung) và quả Huy Hoàng (Cao): Mỗi ngày sử dụng 5 quả Huy Hoàng (Bất kể là sử dụng quả Huy Hoàng cũ hay mới)
 • Sau khi sử dụng các loại Trân Lộ, chỉ có tác dụng trong ngày. Qua 0h00 mỗi ngày thì các Trân Lộ đã sử dụng trước đó sẽ mất hiệu quả
 

Với bản đồ này, Bổn Trang hy vọng rằng tất cả mọi bang hội đều có khả năng nhận được những phần quà có giá trị, và cả những người chơi đơn lẽ vẫn có thể nhận quà dựa trên khả năng của bản thân!

Trước mắt, bản đồ Quần Long Hội sẽ được sử dụng thử nghiệm trong vòng 1 đến 2 tuần để ghi nhận phản hồi từ người chơi, sau đó Bổn Trang ghi nhận và sẽ tiến hành điều chỉnh nếu cần thiết. Bổn Trang rất mong nhận được nhiều những góp ý mang tính xây dựng của các vị huynh đệ nhằm giúp hoàn thiện thêm tính năng này!

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :