S1 - BẢO TÀNG VIÊM ĐẾ

08/12/2021

Thân gửi chư vị huynh đệ!

Viêm Đế một trong những mê cung được xem là bí mật trong cõi Võ Lâm, nay lối vào đã được khai mở và chư vị sẽ được thử thách bản thân, khám phá bí mật bên trong với mê cung thập nhất ải được trấn giữ bởi thập đại cao thủ.

Còn chần chừ gì nữa, chư vị hãy nhanh chóng triệu tập huynh đê cùng kề vai sát cánh, xông pha khai phá tính năng Viêm Đế và hơn hết là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho các chiến đội tham gia


(Bản đồ tính năng Viêm Đế)

I. THỜI GIAN DIỄN RA:

 • Có 4 mốc diễn ra tính năng: 00:30, 10:30, 12:30, 22:30
 • Thời gian báo danh mỗi đợt là 5 phút.
 • Tổng thời gian vượt ải là 30 phút

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

 • Đẳng cấp yêu cầu: 150 trở lên
 • Tham gia lần đầu trong ngày: mỗi thành viên cần phải có 1 Anh Hùng Thiếp (Mua tại Tạp Hóa)
 • Tham gia lần thứ 2 trở đi: mỗi thành viên cần phải có 1 Viêm Đế Lệnh (Mua tại cửa hàng Bảo Vật)
 • Giới hạn mỗi ngày có thể tham gia: 3 lần
 • Giới hạn mỗi tuần có thể tham gia: 14 lần
 • Số lượng thành viên trong đội: ít nhất 4 thành viên và nhiều nhất 6 thành viên
 • Số đội tham gia tối đa cùng 1 thời điểm: 15 đội diễn ra một lúc

III. VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

 • Vị trí: Biện Kinh (205/196) – (214/198) – (202/188) – (232/185)
 • Chức năng:
  • Báo danh & hỗ trợ thông tin tính năng Viêm Đế
  • Đổi Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Anh Hùng Thiếp
 • Nguồn gốc: mua tại NPC Tạp Hóa (Giá: 100 vạn)
 • Tác dụng: Báo danh tham gia Viêm Đế lần đầu trong ngày

Viêm Đế Lệnh
 • Nguồn gốc: mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá bán: 10 tiền đồng
 • Tác dụng: Tham gia Viêm Đế lần 2 và lần 3 trong ngày

Hình Nhân
 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua tính năng “đổ xúc xắc” khi tiêu diệt thành công các Boss trấn giữ ải
 • Tác dụng: Nếu trong rương có Hình Nhân mà nhân vật bị tử vong thì sẽ được hồi sinh. Mỗi lần hồi sinh sẽ trừ 1 Hình Nhân trong rương
 • Lưu ý: Những Hình Nhân chưa sử dụng sẽ bị xóa bỏ khi rời khỏi bản đồ Viêm Đế, 

Chìa Khóa Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Mua tại Tạp Hóa
 • Giá bán: 20 vạn

Bảo Rương Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss trấn giữ Ải Thử Thách 8, 9, 10
 • Giới hạn:
  • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 20 vật phẩm / ngày.
  • Phải có Chìa Khóa Viêm Đế mới có thể mở bảo rương

Mảnh Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
 • Nguồn gốc: Chắc chắn nhận được khi tiêu diệt Boss Lương Mi Nhi tại ải Tranh Đoạt – Viêm Đế
 • Tác dụng: Thu thập đủ 10 mảnh có thể đổi 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù hoàn chỉnh.

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
 • Nguồn gốc: Thu thập đủ 10 mảnh có thể đổi 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù hoàn chỉnh.
 • Tác dụng: Kỹ năng vốn có +1
 • Thời gian hiệu lực trong 7 ngày

IV. HƯỚNG DẪN THAM GIA:

 1. Giai đoạn báo danh:
  • Đội trưởng tổ đội các thành viên của mình sau đó đối thoại với NPC Bình Bình Cô Nương để tham gia báo danh, khi thành viên trong tổ đội không đủ điều kiện NPC sẽ thông báo cho chư vị biết chi tiết.
  • Với lượt đầu tiên trong ngày sẽ yêu cầu mỗi thành viên phải có 1 Anh Hùng Thiếp và lượt thứ 2 trở đi sẽ yêu cầu mỗi thành viên phải có 1 Viêm Đế Lệnh.
  • Số lượng thành viên mỗi tổ đội ít nhất là 4 và nhiều nhất là 6 người / đội.
  • Thời gian báo danh mỗi đợt là 5 phút.
  • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực chuẩn bị của Bảo Tàng Viêm Đế
  • Sau 5 phút chuẩn bị sẽ được đưa vào khu vực vượt ải bảo tàng
 2. Giai đoạn Thử Thách: Dành cho từng tổ đội
  • Mỗi thời điểm diễn ra thì sẽ có 5 bản đồ được mở cùng lúc (Tương ứng với 15 tổ đội cùng tham gia 1 lúc)
  • Các tổ đội sẽ được ngẫu nhiên đưa vào các bản đồ
  • Mỗi bản đồ thi đấu sẽ bao gồm tối đa 3 tổ đội, tối thiểu là 2 tổ đội
  • Nếu bản đồ nào không đủ 2 đội báo danh thì bản đồ khu vực đó sẽ bị hủy bỏ
  • Mỗi tổ đội sẽ tham gia các Ải Thử Thách riêng biệt
  • Tổng thời gian vượt ải là 30 phút
  • Gồm 10 Ải Thử Thách. Tiêu diệt hết quái trong 1 ải sẽ xuất hiện Boss trấn giữ ải đó và ngẫu nhiên xuất hiện 1 Boss (Nộ)
  • Tiêu diệt xong boss ở mỗi ải Thử Thách thì mỗi thành viên sẽ nhận được 2.500.000 Exp (không cộng dồn) và được tham gia đổ xúc xắc: Sẽ ngẫu nhiên nhận được Hình Nhân
  • Tiêu diệt Boss (Nộ) ở các ải: Sẽ nhận được 2.500.000 Exp (không cộng dồn)
  • Vượt qua Ải Thử Thách thứ 8, 9, 10: mỗi thành viên sẽ nhận được 1 Bảo Rương Viêm Đế
  • Sau khi vượt thành công 10 Ải Thử Thách, mỗi tổ đội sẽ bước vào Ải Tranh Đoạt để phải tiêu diệt 4 Boss Hoàng Kim
  • Tiêu diệt Boss Hoàng Kim ở ải này sẽ nhận được 3.000.000 Exp (không cộng dồn)
  • Trong quá trình vượt ải, thành viên nào tử vong mà có Hình Nhân trong rương thì sẽ được hồi sinh. Nếu không có Hình Nhân thì sẽ bị loại khỏi lần tham gia này
  • Mỗi Hình Nhân tương ứng với 1 lần hồi sinh
 3. Giai đoạn Tranh Đoạt: Dành cho các tổ đội cùng chung bản đồ
  • Sau khi tiêu diệt thành công 4 Boss (Nộ): Tất cả thành viên của các tổ đội còn lại và cùng chung bản đồ sẽ được đưa vào khu vực Tranh Đoạt để tranh đấu với nhau.
  • Tiêu diệt 1 thành viên của đối phương sẽ nhận được 1.000.000 Exp (không cộng dồn)
  • Sau khi còn 1 đội sống sót cuối cùng thì sẽ xuất hiện siêu boss Lương Mi Nhi
  • Tiêu diệt Lương Mi Nhi: Mỗi thành viên nhận được 10.000.000 (không cộng dồn)
  • Tiêu diệt thành công Lương Mi Nhi sẽ hoàn thành vượt ải Viêm Đế và nhận được các phần thưởng quý

V. PHẦN THƯỞNG:

 • Bảo rương Viêm Đế: Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Mảnh Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Tiên Thảo Lộ
Tiên Thảo Lộ Đăc Biệt
Quế Hoa Tửu
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Lục Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Tiềm Long Bí Bảo
2,000,000 Exp cộng dồn
2,500,000 Exp cộng dồn
3,000,000 Exp cộng dồn
 • Tiêu diệt boss Lương Mi Nhi: Có thể nhận được
Chí Tôn Bí Bảo (Xác xuất cao)
Mảnh Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Xác suất cao. Ngẫu nhiên 1 đến 4 mảnh)
Thuốc PK
Bách Quả Lộ 
Tiên Thảo Lộ Đăc Biệt
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Mảnh Kim Quang Trích Tinh Hoàn
Mảnh Kim Quang Đường Nghệ Giáp
Mảnh Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
Mảnh Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
Mảnh Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
Mảnh kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội
Mảnh Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương
Bảo Rương Định Quốc Boss
Bảo Rương An Bang Boss
Tiềm Long Bí Bảo

Võ Lâm Chính Tông mong rằng thử thách này sẽ giúp cho chư vị có thêm niềm vui và nhiều phần quà đang chờ đón!BÀI LIÊN QUAN :