S3 - HÁI QUẢ HOÀNG KIM

07/09/2021

Từ thuở xa xưa trong chốn võ lâm, các cuộc tranh đấu phân định ngôi vị hay phân chia tài nguyên diễn ra thường xuyên khiến dân tình đã bao phen cơ cực. Trên tinh thần nhiệt huyết và tạo điều kiện thuận lợi nhất đến các bang hội cũng như những người chơi đơn lẻ, nay Võ Lâm Chính Tông sẽ khai mở bản đồ tính năng mới để giúp chư vị có đất phô diễn tài năng võ nghệ và bản lĩnh của chính mình.

THỜI GIAN DIỄN RA
 • Đợt 1: 12h00 đến 12h30 hàng ngày
 • Đợt 2: 20h00 đến 20h30 hàng ngày
TÍNH CHẤT CỦA BẢN ĐỒ
 • Mặc định ở trạng thái chiến đấu, PK theo màu sắc của nhân vật
 • Điểm hồi sinh: Biện Kinh
 • Chết không mất Exp, không rớt PK
 • Có thể di chuyển vào bản đồ 15 phút trước khi hoạt động diễn ra (Tức là 11h45 ở đợt 1 và 19h45 ở đợt 2)
 • Khi kết thúc hoạt động lúc 12h30 và 20h30 mỗi ngày, người chơi được hệ thống đưa ra khỏi bản đồ
 • Không thể sử dụng các loại phù
 • Mỗi IP chỉ cho phép 1 nhân vật di chuyển vào bản đồ này
 • Bản đồ có 4 điểm truyền tống, từ Xa Phu có thể di chuyển trực tiếp đến 1 trong 4 điểm truyền tống

DIỄN TIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG
LÚC 12:00

 • 11h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 12h00: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 1)
 • 12h01: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h05: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 2)
 • 12h06: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h10: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng  (Đợt 3)
 • 12h11: Kết thành Quả Huy Hoàng
 • 12h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ

DIỄN TIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG
LÚC 20:00

 • 19h45: Bản đồ Quần Long Hội mở cửa, có thể di chuyển vào
 • 20h00: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h01: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h05: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h06: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h10: Xuất hiện Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim
 • 20h11: Kết thành Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim
 • 20h30: Di chuyển người chơi ra khỏi bản đồ
 • Sau khi xuất hiện 1 phút sẽ kết thành Quả Hoàng Kim
 • Điều kiện nhặt quả: cấp 110 trở lên
 • Khi nhặt sẽ xuất hiện thanh trượt 30 giây
 • Khi nhặt thành công sẽ nhận được Quả Hoàng Kim

Quả Hoàng Kim
 • Công dụng: Nhận được 30.000.000 Exp
 • Giới hạn sử dụng: 1 ngày sử dụng tối đa 1 Quả Hoàng Kim
 • Đẳng cấp sử dụng: 110 trở lên

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :