S4 - NHIỆM VỤ THIÊN LONG

08/07/2022

Thân gửi chư vị huynh đệ!
Máy chủ Châu Giang sẽ khai mở nhiệm vụ Thiên Long từ ngày 08/07/2022
 • Khai mở nhiệm vụ Thiên Long Hỏa Khí
  • Người chơi thu thập đủ các loại Thiên Long từ tính năng rồi giao vật phẩm để nhận thưởng
  • Hạn sử dụng: 1 ngày, khóa vĩnh viễn.
  • Với mỗi tính năng, tối đa nhận 01 lần vật phẩm/tính năng/nhân vật/ngày.
  • Khi hoàn tất tham gia tính năng thì hành trang phải còn ít nhất 5 ô trống mới có thể nhận thưởng.
  • Nếu hành trang không đủ 5 ô trống thì sẽ tự hủy bỏ phần thưởng.
  • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận vật phẩm.
  • Cách thu thập các loại lệnh bài Thiên Long từ tính năng:
   Tính năng Điều kiện Phần thưởng
   Tống Kim Đạt 1.000 điểm
   (Không tính điểm thưởng cuối trận. Nhận khi kết thúc trận)
   1 Thiên Long Tống Kim
   1 Huyết Long Tiểu
   Vượt ải Vượt qua ải 10 1 Thiên Long Vượt ải
   1 Huyết Long Tiểu
   Dã Tẩu Hoàn thành 6 nhiệm vụ bất kỳ trong ngày
   (Không cần liên tiếp)
   1 Thiên Long Dã Tẩu
   1 Huyết Long Tiểu
   Online 3 giờ Nhận thưởng online 3 giờ tại Võ Lâm Lệnh 1 Thiên Long Online
   Phong Lăng Độ Qua bờ Bắc PLD 1 Thiên Long PLD
   1 Huyết Long Tiểu
  • Cách nhận thưởng: 
   • Nhấp chuột phải vào Võ Lâm Lệnh ⇒ Nhận thưởng Thiên Long Hỏa Khí ⇒  Nhận thưởng hàng ngày: Phần thưởng bảng dưới
   • Yêu cầu: Đẳng cấp 90 trở lên và phải mang Thiên Long Hỏa Khí
   • Tối đa chỉ được hoàn thành 01 nhiệm vụ dưới đây/ngày/nhân vật (Ứng với 3 phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Mỗi nhận vật chỉ được hoàn thành 01 nhiệm vụ trong 3 phần thưởng dưới/ ngày).
   • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần hoàn thành nhiệm vụ.
Nộp các vật phẩm sau Phần thưởng
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 30 vạn  3.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long PLD + 30 vạn 5.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long PLD + 1 Thiên Long Vượt Ải + 30 vạn 7.000.000 Exp

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :