Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

SỰ KIỆN: CÀY CHAY NHẬN QUÀ VIP

18/01/2021

THỜI GIAN

Mở nhận số may mắn: 17h00 ngày 18/01/2021 đến 20h00 21/01/2021

Livestream quay số: 20h00 các ngày 19/01/2021 và 21/01/2021

Tổng kết và công bố kết quả: 22/01/2021

THỂ LỆ :

Phạm vi diễn ra:  Tất cả máy chủ của [Võ Lâm Chính Tông] 

Điều kiện:
 • Máy chủ Thái Sơn:  Đạt level 120 trở lên 
 • Máy Chủ Trường Giang:  Đạt level 60 trở lên 
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Tham gia chơi [Võ Lâm Chính Tông] và đạt đủ điều kiện Level quy định cho từng server
 • Bước 2: Nhân vật báo danh tham gia ở NPC Con Số May Mắn tại thành Dương Châu (tọa độ: 220/189) để nhận số may mắn
  • Chi tiết mã Máy Chủ như sau:
   • Server Thái Sơn       : Thái Sơn-XXX  (XXX là mã số may mắn)
   • Server Trường Giang: Trường Giang-XXX (XXX là mã số may mắn)
  • Nhân vật có thể xem lại con số may mắn ở NPC
  • Mỗi nhân vật sẽ được nhận một mã số khác nhau
 • Bước 3: Theo dõi livestream quay số trên Fanpage Võ Lâm Chính Tông vào 20h00 các ngày 19.01 và 21.01.2021

Phần Thưởng: Vào các ngày diễn ra quay số, sẽ tiến hành quay cho từng máy chủ để tìm ra người chơi may mắn trúng giải

Máy chủ Thái Sơn: 

 • Ngày 19/01/2021 : 1000 tiền đồng
 • Ngày 21/01/2021 : 2000 tiền đồng

Máy chủ Trường Giang: 

 • Ngày 19/01/2021 : 1000 tiền đồng
 • Ngày 21/01/2021 : 2000 tiền đồng

Giải thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến người chơi sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổng kết và công bố kết quả.

Lưu ý:

 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 mã số duy nhất để sử dụng bốc thăm cho tất cả các ngày diễn ra sự kiện.
 • Mỗi máy chủ sẽ có mã dự thưởng riêng.
 • Dãy số may mắn được livestream và công bố trên fanpage 20h00 ngày 19/01/2021 và 21/01/2021
 • Khi có tranh chấp, thắc mắc, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

Võ Lâm Chính Tông kính bút!

 BÀI LIÊN QUAN :