Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Liên Đấu (S1 S2)
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
1,11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

THIÊN LONG HỎA KHÍ

30/06/2020

Thân chào quý nhân sĩ VLCT - Công Thành Chiến !
"Võ Lâm", hai từ đó không phải chỉ là một trò chơi thông thường mà là một thế giới kỳ ảo trong đó bạn - người chơi sẽ thực sự "sống" cùng nhân vật của mình và cũng như cuộc sống thật, nó cũng có vô vàng những mối quan hệ bao quanh. Cũng có những kẻ sơ giao, những người bạn đường, những kẻ đối nghịch hay những bóng hồng thấp thoáng…
Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, khi đả quái bạn có thể ngẫu nhiên hoặc bằng những cơ duyên nào khác sở hữu được những vật phẩm quý. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người chơi chân chính mới nhận được tiền vạn. Bổn trang xin giới thiệu tới các cao thủ vật phẩm Thiên Long Hỏa Khí với công dụng kích hoạt rơi tiền vạn khi đánh quái cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Vật phẩm liên quan:

THIÊN LONG HỎA KHÍ:

 

NGUỒN GỐC:

 • Tạo nhân vật: Nhận 1 Thiên Long Hỏa Khí (Hạn sử dụng: 14 ngày)
 • Mua ở Kỳ Trân Các (Hạn sử dụng: 30 ngày)

CÁCH GIA HẠN:

 • Tham gia các tính năng:
  • Dã Tẩu, Tống Kim, Vượt Ải, Phong Lăng Độ, ...: Mỗi tính năng sẽ nhận được 1 Huyết Long (Tiểu)
  • Tác dụng của Huyết Long (Tiểu): Tăng thêm 8 giờ sử dụng cho Thiên Long Hỏa Khí
 • Dùng Huyết Long (Đại) ở Kỳ Trân Các: Tăng thêm 24 giờ sử dụng cho Thiên Long Hỏa Khí

QUYỀN LỢI:

 • Quyền lợi 1: Nhân đôi Exp khi hoàn thành Dã Tẩu 
 • Quyền lợi 2: Kích hoạt rơi tiền vạn khi đánh quái 
 • Quyền lợi 3: Nhận thưởng hàng ngày
  • Yêu cầu: Phải đồng thời thỏa 2 điều kiện dưới mới nhận được: Đẳng cấp 90 trở lên và phải mang Thiên Long Hỏa Khí
  • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Võ Lâm Lệnh ==> Nhận thưởng Thiên Long Hỏa Khí ==> Nhận thưởng hàng ngày: Phần thưởng bảng dưới:
 
 • Quyền lợi 4: Nhiệm vụ Thiên Long Hỏa Khí (Nhiệm vụ này hiện tại chưa mở, sẽ cập nhật sau)
  • Người chơi thu thập đủ các loại Thiên Long từ tính năng rồi giao vật phẩm để nhận thưởng
  • Hạn sử dụng: 1 ngày, khóa vĩnh viễn.
  • Với mỗi tính năng, tối đa nhận 01 lần vật phẩm/tính năng/nhân vật/ngày.
  • Hành trang phải còn ít nhất 2 ô trống mới có thể nhận thưởng.
  • Nếu hành trang không đủ 2 ô trống thì sẽ tự hủy bỏ phần thưởng.
  • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận vật phẩm.
  • Lưu ý: Nhiệm vụ này hiện tại chưa mở, sẽ cập nhật sau
  • Cách thu thập các loại lệnh bài Thiên Long từ tính năng:
   Tính năng Điều kiện Phần thưởng
   Tống Kim Đạt 1.000 điểm (Không tính điểm thưởng cuối trận. Nhận khi kết thúc trận) 1 Thiên Long Tống Kim
   1 Huyết Long Tiểu
   Vượt ải Vượt qua ải 10 1 Thiên Long Vượt ải
   1 Huyết Long Tiểu
   Dã Tẩu Hoàn thành 6 nhiệm vụ (Không liên tiếp) 1 Thiên Long Dã Tẩu
   1 Huyết Long Tiểu
   Online 3 giờ Nhận thưởng online 3 giờ tại Võ Lâm Lệnh 1 Thiên Long Tống Kim
   Phong Lăng Độ Qua bờ Bắc 1 Thiên Long PLD
   1 Huyết Long Tiểu
  • Cách nhận thưởng: 
   • Nhấp chuột phải vào Võ Lâm Lệnh ⇒ Nhận thưởng Thiên Long Hỏa Khí ⇒  Nhận thưởng hàng ngày: Phần thưởng bảng dưới
   • Yêu cầu: Đẳng cấp 90 trở lên và phải mang Thiên Long Hỏa Khí
   • Tối đa chỉ được hoàn thành 01 nhiệm vụ dưới đây/ngày/nhân vật (Ứng với 3 phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Mỗi nhận vật chỉ được hoàn thành 01 nhiệm vụ trong 3 phần thưởng dưới/ ngày).
   • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần hoàn thành nhiệm vụ.
Nộp các vật phẩm sau Phần thưởng
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 30 vạn lượng 15.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long Vượt Ải + 45 vạn lượng 30.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long Vượt Ải + 1 Thiên Long Phong Lăng Độ + 60 vạn 45.000.000 Exp

 

BÁT HOANG HỎA LONG:

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tác dụng:
  • Khi mang lên người sẽ nhận được thêm kỹ năng buff.
  • Khi sử dụng kỹ năng buff này sẽ kích hoạt rơi tiền vạn cho những nhân vật cùng tổ đội và đứng xung quanh mình (Phạm vi tương tự kỹ năng buff của Nga My)
 • Lưu ý:
  • Mỗi tổ đội chỉ cần sử dụng 1 vật phẩm là đủ
  • Kỹ năng từ Bát Hoang Hỏa Long cần được sử dụng để buff thì mới có tác dụng (Tương tự như kỹ năng của Nga My hoặc La Hán Trận)
  • Tác dụng của Thiên Long Hỏa Khí và cùng nhận buff từ Bát Hoang Hỏa Long là không cộng dồn

 

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :