TỔNG HỢP BẢO RƯƠNG MẢNH HOÀNG KIM

30/06/2023

TỔNG HỢP BẢO RƯƠNG MẢNH HOÀNG KIM

  • S1 - TRƯỜNG SƠN
  • S3 - GIANG SƠN
  • S5 - TUNG SƠN

 


 

MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

TIỀM LONG BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

CHÍ TÔN BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-2 mảnh
Mảnh Mộng Long Huyền Ti Phát đái Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Mảnh Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Mảnh Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Mảnh Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Mảnh Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa Mảnh Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Mảnh Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái Mảnh Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu (Mới)
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao Mảnh Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Mảnh Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển (Mới)
Mảnh Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Mảnh Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Mảnh Tứ Không Giới Luật Pháp giới
Mảnh Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Mảnh Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu Mảnh Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Mảnh Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Mảnh Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển (Mới)
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ uyển Mảnh Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ 
Mảnh Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái Mảnh Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn Mảnh Vô Ma Ma Ni quán Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm (Mới)
Mảnh Vô Gian Thanh Phong Truy Y Mảnh Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Mảnh Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển (Mới)
Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu  Mảnh Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối Mảnh Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ 
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Mảnh Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Mảnh Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y Mảnh Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển Mảnh Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ 
Mảnh Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Mảnh Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Mảnh Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Mảnh Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái Mảnh Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn
Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái Mảnh Bích Hải Hồng Lăng Ba Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang
Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền yêu Mảnh Minh ảo U Độc ám Y
Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển Mảnh Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn (Mới)
Mảnh Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Mảnh Chú Phược Phá giáp đầu hoàn Mảnh Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Mảnh Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Mảnh Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Mảnh Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Mảnh Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù  Mảnh Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Mảnh Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Mảnh Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán Mảnh Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa
Mảnh Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Mảnh Địa Phách Khấu Tâm trạc Mảnh Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Mảnh Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa Mảnh Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Mảnh Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Mảnh Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển Mảnh Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
Mảnh Ma Hoàng Kim Giáp Khôi Mảnh Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp Mảnh Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ 
Mảnh Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Mảnh Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa Mảnh Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Mảnh Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái Mảnh Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên Mảnh Địch Khái Thảo Gian Thạch giới
Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý  Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội Mảnh Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Mảnh Cập Phong Chân Vũ Kiếm Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển (Mới)
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù  Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Mảnh Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Mảnh Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Mảnh Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Mảnh Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái Mảnh Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
Mảnh Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Mảnh Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù  Mảnh Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Mảnh Vụ ảo Ki Bán phù chú  Mảnh Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Mảnh Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán Mảnh Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  Mảnh Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
    Mảnh Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới (Mới)
    Mảnh Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
    Mảnh Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn
    Mảnh Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới (Mới)
    Mảnh Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn

 

 

 

LOẠI BẢO RƯƠNG BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM - MÔN PHÁI
TIỀM LONG BÍ BẢO - MÔN PHÁI
CÁCH SỬ DỤNG Nhấn chuột phải để sử dụng Nhấn chuột phải để sử dụng
NHẬN ĐƯỢC Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh
THIẾU LÂM Mảnh Mộng Long Huyền Ti Phát đái Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Mảnh Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Mảnh Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Mảnh Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao  
THIÊN VƯƠNG Mảnh Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Mảnh Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Mảnh Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Mảnh Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Mảnh Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Mảnh Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Mảnh Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ uyển
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn  
ĐƯỜNG MÔN Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
Mảnh Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Mảnh Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Mảnh Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Mảnh Địa Phách Khấu Tâm trạc
Mảnh Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Mảnh Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
NGŨ ĐỘC Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền yêu
Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Mảnh Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Mảnh Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Mảnh Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
NGA MY Mảnh Vô Gian Thanh Phong Truy Y Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái
Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu  Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán Mảnh Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Mảnh Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
THÚY YÊN Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao Mảnh Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Mảnh Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Mảnh Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  Mảnh Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Mảnh Bích Hải Hồng Lăng Ba
CÁI BANG Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y Mảnh Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
THIÊN NHẪN Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Mảnh Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Mảnh Ma Hoàng Kim Giáp Khôi Mảnh Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Mảnh Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Mảnh Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Mảnh Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý   
VÕ ĐANG Mảnh Cập Phong Chân Vũ Kiếm Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù  Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm  
CÔN LÔN Mảnh Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan Mảnh Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Mảnh Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Mảnh Vụ ảo Ki Bán phù chú  Mảnh Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Mảnh Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội Mảnh Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  Mảnh Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa

 


 

MÁY CHỦ GIANG SƠN:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

TIỀM LONG BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

CHÍ TÔN BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-2 mảnh
Mảnh Mộng Long Huyền Ti Phát đái (Mới) Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Mảnh Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa (Mới)
Mảnh Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Mảnh Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao (Mới)
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa Mảnh Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài (Mới)
Mảnh Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái (Mới) Mảnh Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn (Mới)
Mảnh Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Mảnh Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái (Mới)
Mảnh Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa (Mới) Mảnh Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (Mới)
Mảnh Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Mảnh Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu (Mới) Mảnh Minh ảo Song Hoàn Xà Hài (Mới)
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Mảnh Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa (Mới)
Mảnh Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ uyển Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý  (Mới)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái Mảnh Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn (Mới)
Mảnh Vô Gian Thanh Phong Truy Y Mảnh Vô Ma Ma Ni quán Mảnh Địch Khái Triền Mãng yêu đái (Mới)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán Mảnh Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Mảnh Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện (Mới)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý  (Mới)
Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao Mảnh Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối (Mới) Mảnh Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan (Mới)
Mảnh Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Mảnh Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y  
Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển  
Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Mảnh Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên  
Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù  Mảnh Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái  
Mảnh Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Mảnh Bích Hải Hồng Lăng Ba  
Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền yêu  
Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển  
Mảnh Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Mảnh Chú Phược Phá giáp đầu hoàn  
Mảnh Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Mảnh Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển  
Mảnh Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (Mới)  
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (Mới)  
Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng Mảnh Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán  
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (Mới) Mảnh Địa Phách Khấu Tâm trạc  
Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (Mới) Mảnh Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa  
Mảnh Ma Hoàng Kim Giáp Khôi (Mới) Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y  
Mảnh Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái  
Mảnh Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái Mảnh Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển  
Mảnh Cập Phong Chân Vũ Kiếm Mảnh Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp  
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù  Mảnh Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa  
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Mảnh Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên  
Mảnh Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội  
Mảnh Vụ ảo Ki Bán phù chú  Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào  
Mảnh Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới  
  Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội (Mới)  
  Mảnh Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào  
  Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái  
  Mảnh Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù   
  Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán  
  Mảnh Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa  
     

 

MÁY TUNG SƠN:

BẢO RƯƠNG HOÀNG KIM

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

TIỀM LONG BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh

CHÍ TÔN BÍ BẢO

Cần phải có 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nhận ngẫu nhiên 1-3 mảnh
Mảnh Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Mảnh Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa (Mới)
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa Mảnh Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương (Mới)
Mảnh Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Mảnh Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Mảnh Vô Ma Ma Ni quán (Mới)
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao (Mới)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (Mới)
Mảnh Vô Gian Thanh Phong Truy Y Mảnh Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (Mới)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán Mảnh Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý  (Mới)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Mảnh Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù  (Mới)
Mảnh Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Mảnh Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (Mới)
Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền yêu  
Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển  
Mảnh Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Mảnh Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển  
Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Mảnh Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán  
Mảnh Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Mảnh Địa Phách Khấu Tâm trạc  
Mảnh Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Mảnh Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa  
Mảnh Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Mảnh Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển  
Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Mảnh Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp  
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Mảnh Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên  
Mảnh Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội  
Mảnh Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào  
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới  
Mảnh Vụ ảo Ki Bán phù chú  Mảnh Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù   
  Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán  

 

 

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :