MÁY CHỦ KIM SƠN

Các cao thủ tại máy chủ Kim Sơn sẽ nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình tại Vòng Chung Kết
Chính Tông Đệ Nhất Đơn: Sử dụng nhận được 100.000.00 Exp. Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 1 vật phẩm
THỨ HẠNG PHẦN THƯỞNG
Hạng 1 Hào Quang Võ Lâm Minh Chủ (Hạn sử dụng: 6 tháng)
Tượng Võ Lâm Minh Chủ
(Đặt tại Biện Kinh, hạn sử dụng đến giải VLMC tiếp theo)
1 bộ An Bang (Max option)
Chiến mã Phi Vân (vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 2 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
1 bộ An Bang 18% - NL 180
Chiến mã 8x (Vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 3 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
1 bộ Định Quốc (Max option)
Chiến mã 8x (Vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 4, 5, 6 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
6 THBT + 3 TT
5 VLMT + 5 TTK
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 7 đến 10 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
3 VLMT + 3 TTK
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn

 

MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN

Các cao thủ tại máy chủ Trường Sơn sẽ nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình tại Vòng Chung Kết
Trang bị Hoàng Kim: Cao thủ có thứ hạng thấp hơn sẽ chọn sau và không được chọn trùng với những trang bị mà cao thủ khác đã chọn trước đó.
Chính Tông Đệ Nhất Đơn: Sử dụng nhận được 200.000.00 Exp. Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 1 vật phẩm
THỨ HẠNG PHẦN THƯỞNG
Cao Thủ Vô Địch Hào Quang Võ Lâm Minh Chủ (Hạn sử dụng: 6 tháng)
Tượng Võ Lâm Minh Chủ
(Đặt tại Biện Kinh, hạn sử dụng đến giải VLMC tiếp theo)
1 trang bị HKMP nhóm 1 (Tự chọn)
Chiến mã Phiên Vũ (Hạn sử dụng: 6 tháng)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Á Quân Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
1 trang bị HKMP nhóm 2 (Tự chọn)
1 bộ An Bang (Max option)
Chiễn mã Phi vân (Vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 3 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
1 trang bị HKMP nhóm 3 (Tự chọn món)
1 bộ An Bang KTC 19%
Chiến mã Phi vân (Vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn
Hạng 4 đến 10 Hào quang Đệ Nhất Môn Phái
1 trang bị Hoàng Kim nhóm 3
(Tự chọn món, thứ hạng cao hơn sẽ chọn trước.
Không chọn trùng món mà đội khác đã chọn)
Chiến mã 8x (Vĩnh viễn)
1 Chính Tông Đệ Nhất Đơn

 

DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM (MÁY CHỦ TRƯỜNG SƠN)

DANH SÁCH TRANG BỊ NHÓM 1 DANH SÁCH TRANG BỊ NHÓM 2
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
U Lung Xích Yết Mật trang Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc Bích Hải Hồng Lăng Ba
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn U Lung Kim Xà Phát đái
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Cập Phong Tam Thanh Phù 
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan

 

DANH SÁCH TRANG BỊ NHÓM 3
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu Kim Quang Trích Tinh Hoàn
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Kim Quang Đường Nghê Giáp
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
Địa Phách Khấu Tâm trạc Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
  Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương

 

Lưu ý:

Cao thủ đạt giải đang hoạt động ở máy chủ nào sẽ nhận phần thưởng tương ứng tại máy chủ đó
Đối với phần thưởng trang bị Hoàng Kim: Cao thủ có thứ hạng thấp hơn sẽ chọn sau và không được chọn trùng với những trang bị mà các cao thủ khác đã chọn trước đó.
Cách thức trao thưởng: Kết thúc giải đấu, Ban Tổ Chức sẽ liên hệ đến các cao thủ đạt giải để ghi nhận lựa chọn trang bị của đội mình
Ban Tổ Chức giải đấu chỉ trao thưởng cho tài khoản đạt giải và từ chối trao thưởng cho tài khoản khác với bất cứ lý do gì
Các phần thưởng là trang bị sẽ được BTC giao dịch cho các cao thủ thông qua GM ở trong game